โรงเรียนกรุงเทพพิทยา
KRUNGTHEPPITTAYA SCHOOL
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
17 ถนนรามคำแหง 2 ซอย 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2740-9614-5 โทรสาร 0-2740-9930
ติดต่อชำระเงิน : ktpfinance@hotmail.com
Admin : Phongkarn@hotmail.com

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562 ถวาย ณ วัดทุ่งเศรษฐี และ วัดบางแก้ว เขตประเวศ
วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 17 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเข้าพรรษา
วันที่ 29 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

นายสุมงคล สุวรรณนภาศรี
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
/ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ปฎิทินปฏิบัติงาน
     
     
บรรยากาศภายในโรงเรียนกรุงเทพพิทยา

คุณวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี

คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มงานปฐมวัย
ลูกจ้างประจำ
วีดีโอการแสดงของนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพพิทยา เนื่องในงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เว็บเบราเซอร์นี้เหมาะสำหรับ Google Chrome หรือ internet explorer 9 ขึ้นไป
ควรใช้ (Internet Download Manager) ในการ Download ข้อมูล
QR Code
โรงเรียนกรุงเทพพิทยา