โรงเรียนกรุงเทพพิทยา
KRUNGTHEPPITTAYA SCHOOL
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
17 ถนนรามคำแหง 2 ซอย 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2740-9614-5 โทรสาร 0-2740-9930
ติดต่อชำระเงิน : ktpfinance@hotmail.com
Admin : Phongkarn@hotmail.com


วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 รับผลการเรียนและประชุมผู้ปกครองเพื่อรับฟังนโบายต่างๆ ของทางโรงเรียน >> ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562 เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 จากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ไปเป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 >> ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่นางสาวพิชญ์สินี อัครโกศลเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ปฎิทินปฏิบัติงาน
     
     
บรรยากาศภายในโรงเรียนกรุงเทพพิทยา

นายสุมงคล สุวรรณนภาศรี
ผู้รับใบอนุญาต


คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มงานปฐมวัย
ลูกจ้างประจำ
วีดีโอการแสดงของนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพพิทยา เนื่องในงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เว็บเบราเซอร์นี้เหมาะสำหรับ Google Chrome หรือ internet explorer 9 ขึ้นไป
ควรใช้ (Internet Download Manager) ในการ Download ข้อมูล
QR Code
โรงเรียนกรุงเทพพิทยา